Основні наукові публікації викладачів кафедри

Навчально-методичні посібники викладачів кафедри:

1. Перцова І. В. Шкільний курс зарубіжної літератури та методика його викладання. –Кіровоград: ПП «Ексклюзив - Систем», 2015, 5,1 д.а., 124 с.

2. Перцова І. В. Антична література. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив - Систем», 2015, 8,4 д.а., 202 с. 
3. Перцова І. В. Методика викладання зарубіжної літератури. – Кіровоград, ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013, 4,8 д.а., 116 с.
4. Перцова І. В. Від античності до ХХ століття. – Кіровоград, ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012, 11,4 д.а., 273 с.

5.Ріжняк О.Л. Самостійна робота з латинської мови Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012 - 88 с.

6.Ріжняк О.Л. Практикум з латинської мови. Модульний курс для студентів факультету історії та права. Навчальний посібник. – Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2015. – 134 с.

7.Ріжняк О.Л.Практикум з латинської мови. Модульний курс. Навчальний посібник. - Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка. Вид. 2-ге, переробл. і доп., 2016. – 134 с.

8.Ріжняк О.Л., Лелека Т.О. Латинська мова. Практичний курс. Навчально-методичний посібник для студентів  спеціальності «Правознавство». – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 175 с.

9.Ріжняк О.Л., Лелека Т.О. Латинська мова. Практичний курс. Навчально-методичний посібник для студентів природничих спеціальностей. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 168 с.

10.Скляніченко Г.В. Курс лекцій з порівняльної типології англійської та української мов. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки (лист № 1/11 -8185 від 14.05 2013 р.) Видання третє. РВЦ КДПУ. Кіровоград. 2015. 223 с.

Основні публікації викладачів кафедри:

1.         Краснощок В.В., Ріжняк О.Л., Кармазіна К.Б., Лахно Т.В.,Дєдова О.І. Основні семантичні моделі термінотворчих метефор в сучасній англійській мові//International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, Decembre 21-22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba “Baltia Publishing», page 167-170.

2.         Краснощок Вікторія, Ріжняк Оксана, Соколовська Олена,. Специфіка національного білінгвізму в умовах полі мовного середовища//Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019, с.830-834.

3.         Краснощок В.В. Неповнота «Української людини»: драма П.Тичини у критиці Є.Маланюка// Вісник Маріупольського державного університету. – Випуск 18. Редакційно-видавничий відділ МДУ, 2018 с.66-72

4.         Краснощок В.В. Порівняльний аналіз політехнічних термінів, утворених за допомогою метафори в англійській та українськиї мовах// Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. – Випуск  1(15) -  Серія "Філологічні науки" – 2018, с.245-253

5.         Краснощок В.В.Особливості методів самостійної роботи у процесі вивчення української мови як іноземної//Scientific and pedagogic internship on the topic: Modern Process of Philological Education Reforming in Ukraine and in EU Countries, November 19-30,2018, Stalowa Wola, Republic of Poland, page 36-40

6. Краснощок В.В., Ріжняк О.Л., Кармазіна К.Б., Лахно Т.В.,Дєдова О.І. Основні семантичні моделі термінотворчих метефор в сучасній англійській мові//International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, Decembre 21-22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba “Baltia Publishing», page 167-170.

7. Krasnoschok V. V., Rizhnyak O. L., Diedova O. I. Professional terminology in comparative-genetic aspect// Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 266-273. URL: http://sci-conf.com.ua.

8. Rizhniak O. L., Krasnoschok V. V., Karmazina. K. B. The specifics of national bilingualism in a multilingual environment. // Science and Education a New Dimension. Philology, VII(62), Issue: 211, 2019 Nov. www.seanewdim.com р .42-44.

9.Rizhnyak O. L., Krasnoschok V. V., Karmazina K. B., Mazurenko O. O. Linguistical training of foreign students of medical higher education and information computer technologies// International scientific and practical conference «Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and cultures»: conference proceedings, December 27–28, 2019. Venice : Izdevnieciba «Baltia Publishing»

10.Ріжняк О.Л., Краснощок В.В. // Лінгвістична складова фахової підготовки іноземних студентів (медичний напрямок) // Наукові записки. – Випуск 187 – Серія: Філологічні науки - Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020, с. 700-704. https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/filology/Issue_187_FN.pdf

11.Ріжняк О.Л.,Краснощок В.В., Кармазіна К.Б Мазуренко ОLinguistical training of foreign students of medical higher education and information computer technologies International scientific and practical conference «Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and cultures»: conference proceedings, December 27–28, 2019. Venice : Izdevnieciba «Baltia Publishing»

12.Ріжняк О.Л Краснощок В.В. Кармазіна К.Б The specifics of national bilingualism in a multilingual environment Science and Education a New Dimension. Philology, VII(62), Issue: 211, 2019 Nov. www.seanewdim.com https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2019-211VII62-10(збірник)

13.Левченко О.О. Життя без поезії – злочин» (Неоромантичне дволіття  та туга за красою у новелі Михайла        Коцюбинського «Сон» ), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «125-ліття театру корифеїв» //Актуальні проблеми сучасного українського літературознаваства: Тези наукової конференції. –  Кіровоград. – 2008. – С.239-244.

14. Левченко О.О. Неоромантичний світ новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo» // Актуальні проблеми новітнього українського літературного процесу: Тези наукової конференції. –  Миколаїв. – 2009. – С.114-118.

15. Левченко О.О. Поєднання сили слова, музики і кольору у творах М. Коцюбинського як прояв духовності автора // Актуальні проблеми новітньої філології: Тези наукової конференції. –  Київ. – 2009. – С.635-641.

16. Левченко О.О. Неоромантизм в українській літературі: проблема визначення // Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції. – Київ. – 2009. – С.203-207.

17. Левченко О.О. Кінопоетика повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського // Актуальні проблеми новітньої філології: Тези наукової конференції. –  Київ. – 2009. – С.496-502.

18. Левченко О.О. Актуальні проблеми сучасного українського літературознаваства: Тези наукової конференції. –  Кіровоград. – 2008. – С.256-259.

19. Левченко О.О. Неоромантичні складові новелістики Михайла Коцюбинського // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe East Europan Scientific Journal. 2018. № 10 (38). С. 68 – 72.

20. Левченко О.О. Неоромантичний характер творів Лесі Українки (у контексті західноєвропейської модерної драми) Концепція неоромантизму у критичних працях Лесі Українки // «Contemporary Issues in Philological Sciences: Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine” (International research and practice conference: «Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine»). Люблін, 2017. С 56–59

20.Перцова І. В. Особливості хронотопу оповідання В.Винниченка «Темна сила» // Наукові записки. – Вип. 142. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.223-226, 0,1 д.а., 3 с.

21.Перцова І. В. Час і простір в оповіданні Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» // Наукові записки. – Вип. 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.363-365, 0,1 д.а., 3 с.

22.Перцова І. В. Особливості хронотопу оповідання В.Винниченка «Темна сила» // Наукові записки. – Вип. 142. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград1 – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.223-226, 0,1 д.а., 3 с

23. Перцова І. Семантика кольоропозначень у романі  Патріка Зюскінда «Парфуми: Історія одного вбивці» //  Наукові записки. – Випуск 145. – Серія: Філологічні науки – Кіровоград, 2016. – С.463-467.

24.Перцова І. В. Особливості часопростору в поезії Й.Бродського // Наукові записки. – Випуск 162. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький, 2017. – С.176-1821.

25..Перцова І. В. Семантичні аспекти перекладу поезії Й. Бродського // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький, 2017. – С.373-379

26.Перцова І.В. Грані кохання   в любовній поезії Овідія // Наукові записки. – Вип. 164. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Виннич енка, 2018. – С.363-365, 0,1 д.а., 3 с.

27.Перцова І. Специфічна робота людської свідомості в процесі мовної інтерпретації дійсності // Наукові записки. – Вип. 175. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – С.467-471, 0,1 д.а., 3 с.

28.Дідковська Н.А., Перцова І.В., Морозов П.А., Ніколенко І.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі як шлях до становлення сучасного конкурентногоспроможного викладача української мови // International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings, Decembre 21-22, 2018. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltia Publishing», page 191-194.

29.Перцова І.В. Ідеальний та реальний часопростори в поезії Тараса Шевченка // Художній світ Тараса Шевченка: рецепція тексту та підтексту. – Харків: Мачулін, 2019. – С. 148-154.

30. Sklyanichenko H. V., Pertsova I. V. Towards the question of isomorphism and allomorphism in word – formation systems of english and ukrainian languages // International scientific and practical conference «Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and cultures» : conference proceedings, December 27–28, 2019. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 114-117 pages

31. Перцова І. В. Моделювання художньої реальності у ліриці Василя Стуса за допомогою оксиморонної опозиції «світло/темрява» // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 867-874.

32.  Перцова І. В. Роль оксиморонів у створенні образу ліричного героя у поезії василя стуса // The 5 th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (April 12-14, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 615-622.

33.  Перцова І. В. Роль оксиморонів із семантичним наповненням воля/неволя у створенні художнього простору в ліриці Василя Стуса // The 1 st International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (April 5-7, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 544-551.

34.   Перцова І.В. «Тематична  група оксиморонів із опозицією «життя – смерть» у ліриці Василя Стуса» // Cтудентський науковий вісник. – Випуск 22. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 144–147.

35.  .Перцова І.  Прирощування імпліцитного характеру  в  поезії Й.  Бродського // Наукові записки. – Вип.187 – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. – С. 380–384.

36.  1. VІІІ Міжнародна конференція: Мови і світ: дослідження та викладання 2015р., м. Кропивницький з доповіддю «Час і простів в оповіданні Джеймса Оддріджа  «Останній дюйм»

37.  2. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» 21-22 березня 2018 року м. Кропивницький – доповідь  Перцова І.В. «Грані кохання   в любовній поезії Овідія».

38.  3. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» 21-22 березня 2019 року м. Кропивницький – доповідь   Специфічна робота людської свідомості в процесі мовної інтерпретації дійсності.

39.  4. International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings, Decembre 21-22, 2018. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltia Publishing»

40.  5. International scientific and practical conference «Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and cultures» : conference proceedings, December 27–28, 2019. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing»,.

41.  6. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020.

42.  7. The 5 th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (April 12-14, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020.

43.  8. The 1 st International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (April 5-7, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020.

44.  Ріжняк О.Л. Використання іноваційних методів навчання при викладанні латинської мови в юридичній освіті// Наукові записки. – Випуск 136  – Серія: Філологічні науки (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 536с. –С 490-494.

45.  Ріжняк О.Л. Фахова термінологія в порівняльно-генетичному аспекті// Наукові записки. – Випуск 144 – Серія: Філологічні науки (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 540с. –С 443-447.

46.  Ріжняк О.Л.Особливості використання інформаційно-комп’ютерних технологій при вивченні латинської мови// Наукові записки. – Випуск 153 – Серія: Філологічні науки (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – 754с. –С 689-693.

47.  Ріжняк О.Л., Патлата Г.В. Особливості лінгвістичної підготовки за фаховим сприяттям в системі медичної освіти // Наукові записки. – Випуск 165. – Серія : Філологічні науки – Кропивницький : Видавництво «КОД», 2018, С. 527-531.

48.  Ріжняк Оксана, Соколовська Олена, Краснощок Вікторія. Специфіка національного білінгвізму в умовах полі мовного середовища//Наукові заиски. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019, с.830-834.

49.  Rizhniak O. L., Krasnoschok V. V., Karmazina. K. B. The specifics of national bilingualism in a multilingual environment. // Science and Education a New Dimension. Philology, VII(62), Issue: 211, 2019 Nov. www.seanewdim.com р .42-44.

50.  Rizhnyak O. L., Krasnoschok V. V., Karmazina K. B., Mazurenko O. O. Linguistical training of foreign students of medical higher education and information computer technologies// International scientific and practical conference «Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and cultures»: conference proceedings, December 27–28, 2019. Venice : Izdevnieciba «Baltia Publishing»

51.  Ріжняк О.Л., Краснощок В.В. // Лінгвістична складова фахової підготовки іноземних студентів (медичний напрямок) // Наукові записки. – Випуск 187 – Серія: Філологічні науки - Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020, с. 700-704. https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/filology/Issue_187_FN.pdf

52.  Rizhnyak O. L., Krasnoschok V. V., Karmazina K.  /B. Features of the use of testing in the course of Ukrainian language in determining of the level of formation of different types of skills // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 180-186. URL: http://sci-conf.com.ua.

53.  Rizhnyak O. L., Krasnoschok V. V., Diedova O. I. Professional terminology in comparative-genetic aspect// Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 266-273. URL: http://sci-conf.com.ua.

54.  Рижняк О.Л., Мазуренко О.А., Давыдова Е.И., Костенко Н.Р. Билингвизм и полиязыковая среда // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 21-27. URL: http://sci-conf.com.ua.

55.  Ріжняк О.Л., Стрельченко Л.В., Давидова О.І., Костенко Н.Р. Сучасний стан білінгвізму в Україні // Priority directions of science development. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2020. Pp. 456-459. URL: http://sci-conf.com.ua.

56.  Рижняк О.Л., Мазуренко О.А., Дедова О.И., Костенко Н.Р. Использование иновационных методов обучения в преподавании дисциплин лингвистического цикла // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 410-413. URL: http://sci-conf.com.ua.

57.  Rizhnyak O. L., Krasnoschok V. V., Karmazina K. Features of the use of information and computer technologies in the study of the latin language// Perspectives of world science and education. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 21-27. URL: http://sci-conf.com.ua.

58.  Ріжняк О.Л. Сучасні тенденції розвитку комп’ютерного жаргону // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 21-27. URL: http://sci-conf.com.ua.

59.  Скляніченко Г.В  До питання типологічного опису словотвірних систем  сучасної англійської та української мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, РВЦ ЦУПУ, 2020. Вип. 187. С. 120-128.

60.  Sklianichenko H.V. Pertsova I.V. Towards the question of isomorphism and allomorphism in word –formation systems of English and Ukrainian languages. International Scientific and Practical Conference “ Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and Cultures. December 27 – 28, 2019. Venice, Italy. P.114 – 117/

61.  Скляніченко Г.В  До питання викладання української мови як іноземної. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, РВЦ ЦУПУ,2020.Вип.165.С 563 – 568.

62.  Скляніченко Г.В  Економія та надлишковість мовних ресурсів у сучасних англійській та українській мовах.  Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград. РВЦ КДПУ, 2016 .Вип. 130. С. 472 – 476.

63.  Скляніченко Г.В . Іменники Pluralia tantum в англійській та українській мовах. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград. РВЦ КДПУ, 2015, Вип.136 . С. 306 -312.

64.  Стрельченко Л.В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів англійської мови в контексті Болонського процесу. / Л.В.Стрельченко//  Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка [гол.ред. О.Семенюк]  - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015.- (Серія: Філологічні науки  (мовознавство).- Випуск 136. –С.509-514.

65.  Стрельченко Л. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії / Л.В.Стрельченко// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). –  С.126-132.

66.    Стрельченко Л.В. Британський досвід формування інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів англійської мови/  Л.В.Стрельченко//Іноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 року м. Суми). – Том 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015.-С.290-294.

67.   Стрельченко Л.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності студентів в дослідницькій діяльності в університетах Великої Британії/ Л.В.Стрельченко//Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис.- № 3.- Додаток 1: Інтеграція вищої освіти і науки. - Київ, 2015.- С. 225-231.

68.    Стрельченко Л.В.    Комп’ютерні технології у підготовці  магістрів TESOL в університетах Великої Британії. / Л.В.Стрельченко//  Наукові записки.-Випуск 146.- Серія: Філологічні науки.- Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016.- С.653-657.   ISBN978-617-7197-37-8.

69.   Стрельченко Л.В.  Інноваційні технології у підготовці  магістрів з англійської як іноземної в університетах Великої Британії/ Л.В.Стрельченко// Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Тези доповідей Другої Всеукраїнської  науково-практичної конференції (17-18 березня    2016 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. –С. 24-27.

70.  Стрельченко Л.В.  Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності магістрів в системі відкритої освіти Великої Британії. Л.В.Стрельченко// Наукові записки./Ред.кол.:В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. - Випуск 150.- Серія: Педагогічні  науки.- Кропивницький: РВВКДПУ ім.. В.Винниченка, 2017.- С.110-114.   ISBN 978-7406-57-8

71.   Стрельченко Л.В. Сутнісно-змістовна характеристика ключових понять дослідження проблеми інформаційно-комунікаційної компетентності  викладачів англійської мови в контексті Болонського процесу Л.В.Стрельченко// Наукові записки./Ред.кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. – Випуск 156 - Серія: Педагогічні  науки.- Кропивницький: РВВЦДПУ ім. В.Винниченка, 2017.- С.105-110.   ISBN 978-7406-57-8.ISSN 2415-7988.

72.  Стрельченко Л. В., Дудіна О. В. Інструменти ефективного онлайн-навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти //Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 772 p. DOI. С. 620-636. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.2.14

73.  Ріжняк О.Л., Стрельченко Л.В., Давидова О.І., Костенко Н.Р. Сучасний стан білінгвізму в Україні. Збірник матеріалів У науково-практичної конференції «Priority directions of science development” – Львів 2-3 березня 2020, С.456-460. URL: http://sci-conf.com.ua.

74.  Strelchenko L. V., Dudina O. V. Speech acts of criticism as means of objectifying evaluative communicative strategy of english pedagogical discourse // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. с.356-360 . URL: http://sci-conf.com.ua.

75.  Dudina O. V., Strelchenko L. V. Modern peculiarities in training masters in technical translation in US universities// Innovative development of science and education. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. ISGT Publishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 251-254. URL: http://sci-conf.com.ua.

76.  Strelchenko L. V., Dudina O. V. Content and principles of teaching foreign languages to master in humanities in ukrainian universities // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 351-355. URL: http://sci-conf.com.ua.

77.  Dudina O. V., Strelchenko L. V. Conceptual bases of training masters in technical translation in Ukrainian universities based on US experience// Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp.174-178. URL: http://sci-conf.com.ua.