Співробітники кафедри української і російської мови Донецького національного медичного університету

Краснощок Вікторія Валеріївна - в.о. зав. кафедри, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української та російської мови

Навчалась в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Літературознавчий дискурс есеїстики Євгена Маланюка».

Досвід науково-педагогічної діяльності - 14 років.

Коло наукових інтересів - методика викладання української мови як іноземної, метафора як засіб термінотворення в українській та англійській мовах, літературознавча спадщина Є. Маланюка.

Давидова Олена ІгорІвна - викладач кафедри  української  та російської мови 

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет им. В. Винниченка в 2009 році. 

З 2018 року працює викладачем кафедри української та російської мови в Донецькому національному медичному університеті. 

Коло наукових інтересів - неологізми в мові українських ЗМІ.

Золотницька Анна Валеріївна - викладач кафедри  української  та російської мови

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет им. В. Винниченка.

Із лютого 2018 р.  працює  викладачем кафедри української  та російської  мови Донецького національного медичного університету.

Коло наукових інтересів - особливості українських та російських лексичних запозичень в англійській мові.
Кармазіна Коміла Баходирівна - викладач кафедри української та російської мови

Навчалася в Горлівському державному педагогічному університеті іноземних мов на факультеті французької мови.

Досвід науково-педагогічної діяльності - 14 років.

З 2018 року працює викладачем кафедри української та російської мови Донецького національного медичного університету.

Коло наукових інтересів - абревіація і словотворення.Левченко Оксана Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської мови

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.

Досвід науково-педагогічної діяльності - 10 років. У лютому 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Неоромантична поетика прози Михайла Коцюбинського".

З вересня 2018 року обіймає посаду викладача кафедри української та російської мови Донецького національного медичного університету.

Коло наукових інтересів - література українською та англійською мовами, методика викладання іноземних мов.Мазуренко Ольга Олександрівна - викладач кафедри української та російської мови

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.

Досвід науково-педагогічної діяльності - 5 років.

З вересня 2018 року обіймає посаду викладача кафедри української та російської мови Донецького національного медичного університету.

Коло наукових інтересів - українська мова як базовий курс для іноземних студентів, способи активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів у вивченні української мови.


Перцова Інна Василівна - кандидат філологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри української та російської мови

Навчалась в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. А.С. Пушкіна. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Семантические преобразования в поэзии Иосифа Бродского".

У 2002-2003 рр. працювала в Кіровоградському державному технічному університеті на посаді старшого викладача української мови кафедри довузівської підготовки.

З 2003 по 2018р. працювала на кафедрі зарубіжної літератури та компаративістики Кіровоградського державного педагоігчного університету ім. В. Винниченка (з 27.03.2017г. - Центральноукраїнський державний педагогічний університет). За роки роботи в університеті займала посади старшого викладача, доцента, заступника декана з навчально-методичної роботи, в.о. завідувача кафедри зарубіжної літератури та компаративістики.

З вересня 2017 року - доцент кафедри української та російської мови Донецького національного медичного університету.

Коло наукових інтересів - стилістика, семасіологія.

Нагороди та досягнення: Грамоти Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка; Почесна грамота; Подяка Кіровоградської ОДА, Подяка Міністерства освіти і науки України.Ріжняк Оксана Леонідівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської мови

Закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут, у 1990 році захистила дисертацію на тему: «Терминология пищевых солей, рассолов и побочных продуктов солеварения в русском языке XIX века в генетическом и структурно-функциональном аспектах».

З 1983 по 1987 рік працювала викладачем кафедри російської мови в Ізмаїльському державному педагогічному інституті, далі - стажером-дослідником Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

1990-1996 рр. - старший викладач кафедри російської мови Кіровоградського державного педагогічного інституту, а з 1996 по 2017 рік - доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

З вересня 2017 року обіймає посаду доцента кафедри української та російської мови Донецького національного медичного університету.

Коло наукових інтересів - латинська мова, російська мова, методика викладання.

Брала участь у II, III і IV Міжнародних школах "Освітні вимірювання: викладання, дослідження, практика" (2019, 2011, 2012)

Нагороджена грамотами КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоградської обласної адміністрації, вдячністю МОН. У 2012 році зайняла III місце в конкурсі на краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в КДПУ ім. В. Винниченка в номінації "Соціально-гуманітарні дисципліни".


Скляніченко Ганна Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської мови

Закінчила Кіровоградський державний університет ім. А. С. Пушкіна. Кандидат філологічних наук. У 1991 році отримала звання доцента.

Досвід науково-педагогічної діяльності - 40 років. З них 36 років працювала на кафедрах факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету.

Автор підручника "Курс лекцій з порівняльної типології української та англійської мов", посібника для студентів факультетів іноземних мов педуніверситетів "Let us think critically". Автор численних статей з порівняльного словотворення англійської та української мов.

Брала участь в роботі та організації десяти лінгвістичних Міжнародних конференцій. Науковий керівник понад 20 магістерських робіт. У 1999, 2001 проходила стажування в Монтклерському університеті (Штат Нью Джерсі, США) в рамках міжнародного міжвузівського проекту "Критичне мислення. Філософія для дитини".

Кородинатор Міжнародного проекту (Sister Libraries) між ЦДПУ і Університетом Троя (Штат Алабама, США), в рамках якого ДНМУ передано понад 40 примірників довідкової літератури. У 1998 році нагороджена Грамотою МОН та посольства США «За високий рівень викладання»,  у 2008 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, має почесні грамоти від КДПУ, обласної та міської адміністрації м. Кіровограда та Кіровоградської області.


Стрельченко Лариса Василівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської мови

У 2018 році закінчила докторантуру в Інституті вищої освіти АПН України.  Учасниця спільної дослідницької програми з розвитку критичного мислення у гранті партнерства від бюро освіти та культурного обміну Державного університету Монтклара та Кіровоградського державного педагогічного університету у 1998-2001 роках.

Автор понад 40 публікацій, серед них навчальні посібники, наукові статті у виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, статті у виданнях, внесених до міжнародних науковометричних баз, матеріали наукових конференцій та навчально-методичні рекомендації. 

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов, інформаційно-комунікаційні технології при вивченні англійської мови.

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .