Історія кафедри української та російської мови

Історія кафедри української та російської мови починає свій відлік з 2016 року у складі кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №2– з моменту заснування в місті Кропивницький медичного факультету №2 та міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету. Відповідно до Наказу ректора ДНМУ чл. кор. НАМНУ, професора Ю. В. Думанського №403/1 від 31.08.2016 року було створено кафедру філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови №2, яку очолила кандидат філологічних наук, доцент Р.І. Стецюк.

Пізніше, у 2018 році, з метою оптимізації роботи кафедральних колективів, згідно з Наказом ректора ДНМУ, професора П. Г. Кондратенка № 273 від 31.08.2018 було проведено реорганізацію, в результаті якої відбулось розділення існуючої кафедри на дві. Виконання обов’язків завідуючого новоствореної кафедри української та російської мови взяла на себе кандидат філологічних наук, доцент Ріжняк Оксана Леонідівна. З березня 2019 року кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Перцова Інна Василівна, а з 1 січня 2020 року обов’язки завідуючого виконує кандидат філологічних наук Краснощок Вікторія Валеріївна.

Кафедра здійснює підготовку студентів І-V курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та забезпечує викладання дисципліни «Українська мова як іноземна» студентам Міжнародного медичного факультету у м. Кропивницькому.

На сьогоднішній день навчальний процес забезпечують 10 викладачів, з яких: 7 кандидатів наук, 1 аспірант та двоє викладачів.

На кафедрі діє лінгвістичний гурток «Лінгва» під керівництвом доцентів Ріжняк О.Л. та Скляніченко Г.В. Робота гуртка націлена на допомогу іноземним студентам у вивченні мови і набутті необхідних мовних навичок для ефективної комунікації в українському соціумі.