Завідувач кафедри української та російської мови ДНМУ


Краснощок Вікторія Валеріївна - в.о. зав. кафедри, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської мови

Краснощок Вікторія Валеріївна у 2006 р. закінчила навчання на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка і здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)»та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, зарубіжної літератури та української мови і літератури основної і старшої школи.

У 2007 році закінчила магістратуру на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

З  2006 по 2009 рр. – працювала на посаді вчителя англійської мови

Новгородківського навчально-виховного комплексу, Кіровоградської області.

З 2009 по 2010 рр. робота на посаді викладача іноземної мови кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін, Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

З 2010 по 2013рр. – навчання  в аспірантурі  Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 10.01.01 «Українська література».

З 2014 року – кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.01«Українська література». )

У 2015 році – отримала кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

2013-2018рр. – робота на посаді заступника завідувача кафедри романо-германської філології, доцент ТОВ ВНЗ «Університету сучасних знань».

З 2018 по 2020р. – старший викладач кафедри української та російської мови ДНМУ

З січня 2020 року в.о. завідувача кафедрою української та російської мови ДНМУ.

З вересня 2020року на посаді доцента кафедри української та російської мови.

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

До наукових інтересів належить методологічні проблеми формування готовності майбутніх фахівців до аналітичної діяльності в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, а також інноваційні методи викладання української мови. Автор 25 наукових праць, з яких 16 опубліковано в фахових виданнях та міжнародне стажування. Краснощок В.В. постійно працює над вдосконаленням наукового рівня. Систематично бере участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, вебінарах.